Visie Williams

Williams staat voor out of the box kijken naar de huidige implementatie
van een organisaties bedrijfsvoering.
Bekijk het traject verloop Visie Williams Consulting
Welke activiteiten voegen waarden toe aan de producten of diensten die uw klanten van u afnemen? We focussen hierbij met name op de integratie van uw ketenpartner processen met uw processen, uw eigen interne manier van werken en onderzoeken waar voor u mogelijke kansen liggen om uw producten of diensten aan te bieden. Omdat wij iedereen de mogelijkheid willen bieden om van onze diensten gebruik
te maken bieden wij onze eerste analyse fase kosteloos aan. Dit bied ons de gelegenheid om een eerste scan te doen en ofwel u te bevestigen dat de manier waarop u uw bedrijfsvoering hebt ingedeeld optimaal is of stellen wij mogelijke verbeteringen voor. Hieronder lopen we in detail door ons traject heen en kunt u door met uw muis over de componenten te gaan aanvullende informatie inzien:
Uw klanten, partners en concurrenten staan niet stil, hierdoor is het zaak om continu op zoek te gaan naar kosten besparingen waardoor u uw producten of diensten concurrerender kunt aanbieden. Wij denken dat door samen met ons een aantal van deze cyclus te doorlopen u de tools bezit om dit zelf te doen waardoor onze betrokkenheid meer naar de achtergrond gaat en u in staat bent dit traject zelf voort te zetten.
Terug naar traject

Analyse

- IST bepaling, een toetsing of er optimalisatieslagen bestaan - Na de Analyse-Change-Measure cyclus te hebben doorlopen op basis van de meet resultaten bepalen wat de volgende optimalisatieslag is. - Optimalisatie bespreken met betrokkenen (interne medewerkers, ketenpartners) - Bepalen hoe de resultaten van de beoogde optimalisatieslag kunnen worden gemeten, inclusief: o Maximale doorlooptijd meeting o Aantal meet momenten o Verwachte meet resultaten + onderbouwing o Meet instrument bepaling - Cyclus doorlooptijd plannen, Pre Change (Analyse), Change en Measure - Definitieve fiat

Fase 2
CHANGE
Terug naar traject Fase 1
ANALYSE

Change

- Doorvoeren optimalisatie intern - Doorvoeren wijzigingen in ketenpartner en/of klantprocessen - Opleiden betrokken interne medewerkers - Publicatie kanaal definiëren - Meet instrumenten inrichten - Definitieve Fiat -> Live gang optimalisatie

Fase 3
MEASURE
Terug naar traject Fase 2
CHANGE

Measure

- Na meet moment, resultaat bespreking management en actief betrokkenen. Indien meetresultaten onvoldoende inzicht bieden, aanvullende meetinstrumenten inrichten. - Retrospectieve bespreking, waarin de volgende vragen door alle actief betrokken dienen te worden beantwoord (excl. Management) o Wat is er opgevallen tijdens de cyclus? o Wat is er goed gegaan tijdens de cyclus o Wat kan er in de toekomst worden verbeterd - Na doorlooptijd is verstreken: o Eind resultaten bespreken met management.

Continue Verbetering

Continue verbetering

De rode draad is continue verbetering. De eerste stap is een IST bepaling waarop wij kleine incrementele verbeteringen doorvoeren zodat wij goed kunnen meten wat de resultaten van een verandering zijn en of het heeft gebracht wat er voor ogen was.
Het belangrijkste onderdeel van ons traject is dat wij het samen doen. Het is uw organisatie en hierdoor is het zaak dat u voor 100% achter een verandering staat wil het succes kennen.
Bekijk waar we goed in zijn. Continue verbetering

Unified Modelling Language Lean SixSigma: Scrum Be Informed AtlassianConfluence AtlassianConfluence SoapUI Crystal Reports Brand management Business Model Generation Minitab 16

UML:

UML is een object georiënteerde modelleertaal wat initieel is ontworpen om van behoefte inventarisatie naar een informatiesysteem ontwerp te komen. Wij gebruiken het met name om processen weer te geven en actor perspectieve te modelleren.

Omdat UML's modellen laagdrempelig zijn gebruiken wij de modellen om de geïnventariseerde processen te bespreken met onze klanten. Terug naar Overzicht

Unified Modelling Language

Lean SixSigma:

Williams is een Lean SixSigma gecertificeerde organisatie waardoor het in staat is processen door te rekenen, impact van veranderingen te bepalen en optimalisatie mogelijkheden te onderscheiden van strategisch, tactische en operationeel niveau.

Lean is bekend van bedrijven zoals Toyota en de huidige Agile software ontwikkeling beweging. De meest kenmerkende eigenschap van Lean is het elimineren van de 7 vormen van "Wast": Terug naar Overzicht

 • Overproductie
 • Defecten
 • Transport
 • Wachttijden
 • Voorraden
 • Overtollige Beweging
 • Gebrekkige procesinrichting
 • Overtollige Beweging

Lean SixSigma

Scrum:

Williams is gecertificeerd in scrum, wij hebben veel ervaring met werken binnen scrum projecten. Met name wordt Scrum nu binnen software ontwikkeling projecten gebruikt als projectmanagement methodiek.
Het staat voor het werken in kleine zelforganiserende multidisciplinaire teams die in een sprint (max 4 weken) als team de hoeveelheid werk bepalen wat kan worden gerealiseerd. Hierdoor is de klant in staat na 4 weken prioriteit wijzigingen door te voeren.

Williams gebruikt scrum binnen onze Analyse-Change-Measure cyclus, kleine incrementele optimalisatie binnen een voor gedefinieerd tijdsbestek. Terug naar Overzicht

Scrum

Be informed:

Be informed is een model gedreven platform wat zich specialiseert in een transparante huisvestiging van uw bedrijfsregels (Wetgeving & beleid).
Wij gebruiken Be informed indien uw bedrijfsvoering veel aan beleids- of wetgeving onder heven is en dit veel wijzigingen kent. Terug naar Overzicht

Be Informed

Confluence:

Confluence bied uw organisatie een centrale omgeving waar u uw informatie slaat/ bewerkt/ deelt en vind. Veel organisaties lopen over in de hoeveelheid relevante informatie wat ergens op een gedeelde netwerkschijf is opgeslagen. Williams maakt gebruik van Confluence om deze informatie overzichtelijk te presenteren en vindbaar te maken voor uw medewerkers.

Er zijn verschillende soortgelijke oplossingen echter is Confluence zeer eenvoudig te gebruiken en heeft het een laagdrempelig licentie model.
Na inrichting van een Confluence omgeving betaald u voor 10 gebruikers $10,- per jaar. Terug naar Overzicht

Klik hier voor meer informatie over Confluence
Atlassian Confluence

Jira:

Jira is van de zelfde leverancier als Confluence en bied in een platform waarin u uw ticket afhandeling processen kunt huisvesten. Al uw fiatteringslagen kunnen worden gehuisvest in combinatie met uw autorisaties.

Het wordt veel gebruikt voor issue tracking binnen software ontwikkelingstrajecten echter kan het voor elke ticket afhandeling proces de uitkomst bieden.
Ook Jira kent een laagdrempelig licentie model, na implementatie $10,- voor 10 gebruikers per jaar. Terug naar Overzicht

Klik hier voor meer informatie over Jira
Atlassian Jira

Minitab 16:

Wij zijn in staat uw processen door te rekenen, hierdoor wordt inzichtelijk waar zich wachttijden begeven, waar tekorten ontstaan en waar er het proces optimaal loopt. Door deze informatie in Minitab in te voeren zijn we instaat mogelijke wijzigingen in uw processen gesimuleerd te toetsen.
Dit bied ons de mogelijkheid de resultaten met u te bespreken en samen tot een volgend door te voeren optimalisatie te komen. Zodra een optimalisatie procesmatig is gebruiken we Minitab om de verschillende scenario's te toetsten.

PHP, CSS, HTML5, Ruby on Rails, Oracle, SQLServer, MySQL

Indien een optimalisatie slag een software matige toevoeging behelst maken wij gebruik van de nieuwste/gerenommeerdste programeer talen & Databases. Het is afhankelijk van uw huidige infrastructuur en de gewenste optimalisatie welke in aanmerking komen.
Omdat de fysieke bouw niet onze primaire kracht is doen we dit niet zelf, wij doen indien u deze competenties niet zelf intern kent, een beroep op ons netwerk van implementatie partners die zich specialiseren in de bouw van maatwerk oplossingen.
Ondanks dat wij een derde partij raadplegen blijven wij verantwoordelijk voor de voorgang en kwaliteit van de implementatie zodat u met een partij afspraken hoeft te maken en ons verantwoordelijk kunt houden indien er eventueel wordt afgeweken van onze afspraken. Terug naar Overzicht

Minitab 16

Crystal Reports:

Crystal Reports is een Business Intelligence tool van SAP wat voor business gebruikers het mogelijk maakt om rapportages en prognoses te maken.
Wij gebruiken het veel om bij onze klanten de huidige data te analyseren om een beter beeld te krijgen van uw organisatie en verleden.

We hebben voor Crystal Reports gekozen omdat wij onze klanten dit instrument willen overdragen zodat u zelf uw dagelijkse rapportages kunt generen en nieuwe meet instrumenten kunt aanmaken. Hierdoor bent u zelf instaat het optimale rendement uit een optimalisatie slag te halen, namelijk leren wat uw optimalisatie heeft gebracht en waarom. Terug naar Overzicht

Crystal Reports

Business Model Generation:

Business Model Generation (BMG) bied ons de mogelijkheid om op een eenvoudige en transparante manier uw business model weer te geven en de mogelijkheden te bespreken.

Wij vinden BMG een sterke tool die u in staat stelt op een discipline overstijgende manier naar uw business model te kijken en met uw collega's dit te bespreken. Wij raden u sterk aan om het boek Business Model Generation te lezen omdat het u als ondernemer/ manager handvatten bied en mogelijke uitbreidingen of wijzigingen op uw huidige business model te inventariseren. Terug naar Overzicht

Voor meer informatie over Business Model Generation
Business Model Generation

Brand management:

Waar bevind u zich als bedrijf, wat is uw marktaandeel en wat was dat twee jaar geleden? Op welke manier profileert u zich naar uw klanten & concurrenten?

Het kan zijn dat uw optimalisaties zich niet intern bevinden, wellicht kunt u uw klanten beter informeren of zijn er nieuwe segmenten die kunnen worden ontdekt. Wij richten ons buiten uw interne organisatie ook naar uw exposure, en inventariseren samen met u hoe we dit kunnen optimaliseren. Hoe bereiken we met dezelfde financiële middelen een grotere exposure of awareness van uw product/ dienst. Terug naar Overzicht

  Hier maken we gebruik van verschillende marketing technieken/kanalen waaronder:
 • Smoke testing
 • AB/ Split testen
 • Prototyping
 • Google adwords
 • Social media

Brand management

SoapUI:

Om incrementele optimalisatie door te kunnen voeren hebben wij indien het maatwerk software matige optimalisaties betreft een volledig geautomatiseerde testomgeving nodig waardoor wij instaat zijn per live gang van een optimalisatie het gehele informatiesysteem door te testen.
Hierdoor wordt direct inzichtelijk of alle functionaliteit nog werk zoals gewenst en kan er direct worden geïnventariseerd wat de impact is indien dit niet het geval is.

SoapUI is een gratis tool waarmee een geautomatiseerde omgeving van worden ingericht. Door dit parallel aan de bouw van een maatwerkoplossing in te richten kunnen de vruchten ervan direct geplukt worden en wordt het risico van kleine optimalisaties geminimaliseerd. Terug naar Overzicht

SoapUI
Dafydd Williams

Over Dafydd Williams

Lorem Ipsum is slechts een proeftekst uit het drukkerij- en zetterijwezen. Lorem Ipsum is de standaard proeftekst in deze bedrijfstak sinds de 16e eeuw, toen een onbekende drukker een zethaak met letters nam en ze door elkaar husselde om een font-catalogus te maken. Het heeft niet alleen vijf eeuwen overleefd maar is ook, vrijwel onveranderd, overgenomen in elektronische letterzetting.

Neem vrijblijvend contact op

Over Dafydd Williams

Williams Consulting

Contact

Neem vrijblijvend contact met ons op.